Dwarsfluitles in Amsterdam door Christine van Rooijen

voor jong en oud, beginners en gevorderden

Lesmethode

Je kunt met fluitles beginnen als je een jaar of zes, zeven bent. Het is niet noodzakelijk om eerst blokfluitles te hebben gehad. Door recente ontwikkelingen in de fluitbouw is het mogelijk om vrij jong op de dwarsfluit te beginnen. Zo zijn er Jupiter kinderfluiten en de gangbare zilveren dwarsfluiten met een gebogen kop, zodat je armen niet zo lang hoeven te zijn als bij een ‘normale’ dwarsfluit.

Ook het noten lezen hoef je nog niet onder de knie te hebben; dit leer je stap voor stap in de les. Beginnende leerlingen, zowel kinderen als volwassenen, krijgen doorgaans een half uur fluitles per week, tenzij er andere wensen zijn. Als een leerling verder is gevorderd, kan ervoor worden gekozen om de lestijd te verlengen.

In het begin wordt veel tijd besteed aan het leren blazen op het kopstuk, de houding, toonvorming en ademhaling. In iedere les wordt, naast het fluitspelen, gewerkt aan de ritmische en melodische ontwikkeling.

Je leert bijvoorbeeld zelf liedjes schrijven en spelen en ritmes klappen. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorstellingsvermogen; bijvoorbeeld door kinderen verhaaltjes of figuren op hun fluit te laten uitbeelden. Op de les speel ik veel duetten met de leerlingen en begeleid ik op de piano, zodat samenspel elke les aan bod komt, vanaf de eerste les. Ook werk ik regelmatig met boeken met CD, zodat je thuis ook kunt ‘samenspelen’.

Naarmate je langer les hebt worden de muzikale en technische vaardigheden verder uitgebreid en uitgediept, zodat je steeds meer mogelijkheden hebt om op je fluit muziek te maken, alleen of met anderen.

Individueel

De lessen zijn individueel. Daardoor kan iedere leerling in zijn eigen tempo zijn fluitspel ontwikkelen. De een heeft meer aandacht nodig voor ademhaling en toonvorming, de ander juist voor ritme of voordracht. Wel worden de lessen zoveel mogelijk ‘overlapt’, d.w.z. dat leerlingen van hetzelfde niveau en dezelfde leeftijd een gedeelte van hun individuele les samen les hebben om duetten en trio’s in te studeren of, in geval van examen of uitvoering, stukken aan elkaar voor te spelen.

Samenspel

Een van de leukste dingen van fluitspelen is het samenspelen met andere instrumenten. Op ieder niveau zijn daar mogelijkheden voor. Ik stel met leerlingen ensembles samen waarmee regelmatig wordt samengespeeld. Een aantal keer per jaar kun je deze ensembles laten horen op uitvoeringen. Regelmatig werk ik samen met andere docenten waardoor leerlingen de kans krijgen in ensembles en bands mee te spelen die samengesteld zijn uit verschillende instrumenten.

Ook kan ik leerlingen de weg wijzen naar verschillende ensembles en orkesten in Amsterdam en directe omgeving. Samenspel komt verder elke les aan bod: vaak overlappen twee individuele lessen elkaar zodat leerlingen van dezelfde leeftijd en niveau een duet (of samen met mij een trio) kunnen spelen, en begeleid ik mijn leerlingen zoveel mogelijk op de piano.

Ik kies het repertoire van mijn leerlingen heel zorgvuldig. Ik zorg ervoor dat de stukken technisch en muzikaal goed bij het niveau van de leerling aansluiten en dat er verschillende stijlperiodes aan bod komen, van barok tot modern, van klassiek tot lichte muziek.

Thuis studeren

Om vorderingen op je instrument te maken is het belangrijk dat je thuis studeert. Als je begint met fluitles mag je de studietijd langzaam opbouwen, bijvoorbeeld met twee keer tien minuten per dag. Na een aantal maanden zit je dan vanzelf op zo’n half uur studeren per dag. En als je heel goed wilt worden studeer je natuurlijk meer!

Voor kinderen geldt dat de ouders een ondersteunende rol hebben bij het studeren. Als ouder hoef je hiervoor niet muzikaal onderlegd te zijn of elke keer mee naar de les te komen. Het helpt vaak al om het huiswerk met je kind door te lezen of samen een (liefst vast) tijdstip op de dag te kiezen om te studeren.